Rastu prihodi od usluga sirokopojasnog pristupa internetu u pokretnoj mrezi

Na trzistu elektronickih komunikacija u prvoj polovici 2023. godine prihodi su iznosili ukupno 815.3 milijuna eura i u odnosu na prvu polovicu prosle godine veci su za 10 posto. Najveci doprinos ovakvome rastu dale su usluge sirokopojasnog pristupa internetu u pokretnoj mrezi s prihodima vecim 10 posto, a za gotovo 13 posto povecani su ukupni prihodi od pokretnih mreza.

Ove godine, u usporedbi s proslom, ulaganja u pokretnu mrezu nadmasila su ulaganja u nepokretnu. Ocekivano su nastavljena ulaganja u svjetlovodne i kabelske mreze kao mreze vrlo velikog kapaciteta (VHCN), a migracija korisnika na svjetlovodnu tehnologiju utjece na rast njihova broja uz istodobni pad prikljucaka na bakrenoj infrastrukturi. Usporedujuci tako isto razdoblje prosle godine s drugim tromjesecjem ove godine, broj svjetlovodnih prikljucaka je nastavio rasti za gotovo 33 posto, dok je broj sirokopojasnih prikljucaka na bakrenim paricama smanjen za skoro pet posto. Time udio korisnika s VHCN sirokopojasnim prikljuccima u ukupnom broju prikljucaka putem nepokretnih mreza iznosi 21 posto, a raste i udio prikljucaka s brzinom vecom od 100Mbit/s, koji sredinom godine iznosi 37,5 posto.

Usluga javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj mrezi nastavlja s trendom smanjenja broja prikljucaka, prometa i ukupnih prihoda. Broj prikljucaka u godini dana nizi je za tri posto i polovicom ove godine ima ih 1.219.681, ukupni odlazni promet manji je 12 posto, dok su ukupni prihodi od telefonskih usluga u nepokretnoj mrezi nizi za gotovo 10 posto i iznose 31 milijun eura.

Broj prikljucaka usluge naplatne televizije na kraju drugog tromjesecja iznosi 932.187 i minimalno je rastao u odnosu na isto razdoblje prosle godine. Ukupni prihod od usluga naplatne televizije ipak nastavljaju rasti bez obzira na stagnaciju broja korisnika i visi su za gotovo pet posto.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button